RO-BOT Dokumentacja

Panel

Aplikacja: RO-BOT v. 7.0

Wstępne informacje

Przeczytaj poniższe informacje, aby ułatwić sobie konfigurację naszej aplikacji

Wtyczki

Pobierz jedną z dwóch polecanych wtyczek:

Serwer

  1. Dodaj IP maszyny na której stoi bot do pliku „query_ip_whitelist” lub „query_ip_allowedlist” w serwerze teamspeak (lub poproś oto swojego dostawcę)
  2. Jeśli jest to ta sama maszyna używaj adresu 127.0.0.1 lub localhost do łączenia się z serwerem teamspeak
  3. Początkową konfigurację najlepiej prowadzić na osobnym serwerze, który jest kopią głównego serwera (Te same id grup, kanałów itp.)

Inne

  1. Konfig należy często zapisywać i testować funkcja po funkcji w celu szybkiego poprawiania zjadania „przecinka”
  2. Jeśli nie wiesz czegoś lepiej to wyłączyć i zapytać się kogoś co to robi!!!
  3. By wykryć błędy konfiguracji używaj komendy:
    • php Core.php -i (Numer instancji)
    • Przykład: php Core.php -i 2

Połączenie TS / DB

TeamSpeak (ts3)

Skonfiguruj połączenie z serwerem TeamSpeak

ip - TS host - IP serwera TeamSpeak
queryPort - TS port query - Port query serwera TeamSpeak
port - TS port - Port instancji TeamSpeak'a
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
type - TS typ połączenia - Wybierz typ z powyższej listy

Baza danych (database)

Skonfiguruj połączenie z bazą danych

ip - DB host - IP serwera z bazą danych
user - DB użytkownik - Login do bazy danych
password - DB hasło - Hasło do bazy danych
name - DB nazwa bazy - Nazwa bazy danych
port - DB port - Port, na którym stoi baza danych

Główne ustawienia

Globalne ustawienia bota (global)

Skonfiguruj wszystko poniżej

language - Język aplikacji - Wbudowane: pl | en | cz
advancedCaching - Zaawansowane cachowanie - Redukuje liczbę zapytać query do serwera TeamSpeak3
enabled - Czy funkcja ma być włączona
cacheTTL - Czas odświeżania cachu (w sekundach)
pointsDivider - Dzielnik liczby punktów (monet) - Liczba, która dzieli ilość monet i dla użytkownika będzie to liczba monet (bot nadaje jedną monetę co sekundę, ale można to np. podzielić na 60 i będzie wtedy 1 moneta na minutę z perspektywy użytkownika).
logsDeleteInterval - Interwał usuwania logów - Po ilu dniach, logi mają się usuwać
templates - Style - Jakich styli chcesz używać
blackListPunishment - Typ kary blacklisty - Jak mają być karani użytkownicy blacklisty
profileUrl - URL do profilu - Link, który będzie wyświetlany za nickiem w opisach kanałów (np. do Twojej strony z profilem użytkownika)
enabled - Czy funkcja ma być włączona
url - Link URL - Podaj link do strony używając odpowienich parametrów
profileTranslation - Tłumaczenie tekstu - Tłumaczenie tekstu, będzie się pojawiać za nickiem ([URL], [/URL] te tagi muszą być użyte)
footer - Stopka - Co będzie się wyświetlało w stopce opisów kanałów (Funkcja musi być wykupiona)
kickOrMove - Wyrzuć czy przenieś - Czy bot ma domyślnie wyrzucać czy przenosić na ostatni kanał np. po zarejestrowaniu
mail - Ustawienia maila - Skonfigurj połączenie z serwerem mailowym
hostSMTP - Host SMTP - Adres serwera mailowego
port - Port - Port serwera mailowego
username - Użytkownik - Login do serwera mailowego (zazwyczaj jest to adres email)
password - Hasło - Hasło do serwera mailowego
from - Od kogo - Adres email, który ma się pojawiać jako nadawca
adminMails - Maile adminów - Do kogo mają być wysyłane maile
Zawartość - Email admina
SMTPAuth - Autentyfikacja SMTP
encoding - Szyfrowanie połączenia - Jak połączenie ma być szyfrowane
logoUrl - URL loga - Logo będzie wyświetlane w nagłówku wiadomości email

Ustawienia instancji (instances)

Skonfiguruj poniżej poszczególne instancje bota

1 - Instancja Aktualizator - Bot odpowiedzialny za aktualizowanie danych
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa instancji
defaultChannel - Domyślny kanał - Kanał, na którym będzie przebywać instancja
interval - Interwał - Ile przerwy będzie mieć bot po wykonaniu funkcji (w milisekundach). Zbyt mała wartość może powodować obciążenie serwera.
folder - Folder funkcji - Jeśli nic nie zmieniałeś to zostaw domyślny!
individualLogin - Indywidualne logowanie - Włącz jeśli chcesz, by bot miał indywidualny login i hasło do TS'a
enabled - Czy funkcja ma być włączona
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
2 - Instancja Security - Bot odpowiedzialny za bezpieczeństwo
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa instancji
defaultChannel - Domyślny kanał - Kanał, na którym będzie przebywać instancja
interval - Interwał - Ile przerwy będzie mieć bot po wykonaniu funkcji (w milisekundach). Zbyt mała wartość może powodować obciążenie serwera.
folder - Folder funkcji - Jeśli nic nie zmieniałeś to zostaw domyślny!
individualLogin - Indywidualne logowanie - Włącz jeśli chcesz, by bot miał indywidualny login i hasło do TS'a
enabled - Czy funkcja ma być włączona
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
3 - Instancja Administrator - Bot odpowiedzialny za akcję po wejściu kogoś na kanał
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa instancji
defaultChannel - Domyślny kanał - Kanał, na którym będzie przebywać instancja
interval - Interwał - Ile przerwy będzie mieć bot po wykonaniu funkcji (w milisekundach). Zbyt mała wartość może powodować obciążenie serwera.
folder - Folder funkcji - Jeśli nic nie zmieniałeś to zostaw domyślny!
individualLogin - Indywidualne logowanie - Włącz jeśli chcesz, by bot miał indywidualny login i hasło do TS'a
enabled - Czy funkcja ma być włączona
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
4 - Instancja Statistics - Bot odpowiedzialny za zbieranie i zapisywanie statystyk
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa instancji
nameCache - Nazwa instancji od cachowania
defaultChannel - Domyślny kanał - Kanał, na którym będzie przebywać instancja
interval - Interwał - Ile przerwy będzie mieć bot po wykonaniu funkcji (w milisekundach). Zbyt mała wartość może powodować obciążenie serwera.
folder - Folder funkcji - Jeśli nic nie zmieniałeś to zostaw domyślny!
individualLogin - Indywidualne logowanie - Włącz jeśli chcesz, by bot miał indywidualny login i hasło do TS'a
enabled - Czy funkcja ma być włączona
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
5 - Instancja Channels Guard - Bot odpowiedzialny za kanały prywatne i premium
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa instancji
defaultChannel - Domyślny kanał - Kanał, na którym będzie przebywać instancja
interval - Interwał - Ile przerwy będzie mieć bot po wykonaniu funkcji (w milisekundach). Zbyt mała wartość może powodować obciążenie serwera.
folder - Folder funkcji - Jeśli nic nie zmieniałeś to zostaw domyślny!
individualLogin - Indywidualne logowanie - Włącz jeśli chcesz, by bot miał indywidualny login i hasło do TS'a
enabled - Czy funkcja ma być włączona
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
6 - Instancja Commander - Bot odpowiedzialny za komendy
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa instancji
defaultChannel - Domyślny kanał - Kanał, na którym będzie przebywać instancja
interval - Interwał - Ile przerwy będzie mieć bot po wykonaniu funkcji (w milisekundach). Zbyt mała wartość może powodować obciążenie serwera.
folder - Folder funkcji - Jeśli nic nie zmieniałeś to zostaw domyślny!
individualLogin - Indywidualne logowanie - Włącz jeśli chcesz, by bot miał indywidualny login i hasło do TS'a
enabled - Czy funkcja ma być włączona
login - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu

Funkcje - Instancja I

Klienci online (OnlineUsers)

Wypisuje liczbę klientów online w nazwę kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Rekord osób (RecordOnline)

Wypisuje rekord klientów online

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
channelName - Nazwa kanału
showHistory - Pokazuj historię - Czy bot w opisie kanału ma pokazywać historię rekordów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Multi funkcja (MultiFunction)

Wypisuje: ping, utratę pakietów, liczbę kanałów, przepływ danych

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - (Można tę część kopiować)
totalPing - Ping serwera
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
packetLoss - Utrata pakietów
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
channelsCount - Liczba kanałów
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
bytesUploaded - Wysłane dane
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
bytesDownloaded - Dane pobrane
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Nazwa serwera (ServerName)

Funkcja zmienia nazwę serwera

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Nazwy serwera (Można tę część kopiować) - Będą one zmieniane co wpisany niżej interwał
Zawartość - Nazwa serwera - Wpisz nazwę
dateFormat - Format daty - Wpisz format daty jeśli używasz parametru [DATE]
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Partnerzy (Partners)

Funkcja cyklicznie zmienia nazwę i opis kanału spośród partnerów

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
content - Partnerzy (Można tę część kopiować)
Klucz - Nazwa kanału
Zawartość - Opis kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Odliczanie (Countdown)

Funkcja odlicza od lub do konkretnej daty

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
channelName - Nazwa kanału
date - Data - Wpisz datę w formacie dd-mm-yyyy GG:MM. Np. 24-12-2020 11:25
type - Typ odliczania
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Imieniny (NameDay)

Funkcja wpisuje imiona w nazwę kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Baner (Banner)

Funkcja generuje banner z danymi z TeamSpeak'a

enabled - Czy funkcja ma być włączona
destinationFile - Miejsce zapisu baneru
banners - Banery - Możesz ustawić kilka banerów, które będą się zmieniać
Zawartość
sourceFile - Plik baneru
content - (Można tę część kopiować)
clientsOnline - Liczba klientów online
enabled - Czy funkcja ma być włączona
showMaxClients - Czy pokazywać maksymalną liczbę klientów
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
adminsOnline - Liczba adminów online
enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
recordOnline - Rekord osób online
enabled - Czy funkcja ma być włączona
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
clock - Zegarek
enabled - Czy funkcja ma być włączona
format - Format godziny
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
date - Data
enabled - Czy funkcja ma być włączona
format - Format daty
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
channelsCount - Liczba kanałów
enabled - Czy funkcja ma być włączona
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
uptime - Czas działania serwera
enabled - Czy funkcja ma być włączona
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zegarek (Clock)

Funkcja wpisuje godzinę i/lub datę w nazwę kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
clock - Zegarek
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
date - Data
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
weekDay - Dzień tygodnia
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Wiadomość hosta (HostMessage)

Modyfikuje wiadomość hosta serwera TS3

enabled - Czy funkcja ma być włączona
message - Wiadomość
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Lista adminów online (AdminOnlineList)

Wypisuje listę administratorów online

enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
showType - Typ wyświetlania czasu - W jaki sposób ma być wyświetlany czas online/offline/away adminów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Lista adminów (AdminList)

Wypisuje listę wszystkich administratorów

enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
minIdleTime - Czas away - Od ilu sekund osoba ma być uważana za away
showOpinions - Pokazuj opinie administratorów - Do poprawnego działania tej opcji wymagane jest posiadanie aplikacji RO-BOT Website
showType - Typ wyświetlania czasu - W jaki sposób ma być wyświetlany czas online/offline/away adminów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Lista klientów serverquery online (ServerQueryOnlineList)

Wypisuje listę klientów serverquery online

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Lista osób zza granicy (CountryList)

Wypisuje listę osób spoza wpisanych krajów

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
ignoredCountries - Ignorowane kraje - Kraje, które nie będą wypisywane
Zawartość - Wpisz kod kraju - Np. pl, en
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Lista banów (BanList)

Wypisuje listę banów w opisie kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
maxBans - Maksymalna liczba wyświetlanych banów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Informacje o konkretnym kliencie (ClientOnChannel)

Wypisuje informację o kliencie, np. administratorze

enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
minIdleTime - Czas away - Od ilu sekund osoba ma być uważana za away
showAdminsStats - Czy ma wypisywać statystyki adminów w opisie - Funkcja SaveAdminsStats musi być włączona
statusNames - Tłumaczenia statusów
online - Tłumaczenie online
offline - Tłumaczenie offline
away - Tłumaczenie away
content - Ustaw poszczególne kanały (Można tę część kopiować)
Klucz - Database ID klienta
Zawartość
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
email - Email admina
ownDescription - Własny opis
socialMedia - Portale społecznościowe
facebook - Facebook
twitter - Twitter
linkedin - Linkedin
instagram - Instagram
github - Github
youtube - YouTube
twitch - Twitch
telegram - Telegram
snapchat - Snapchat
descriptionInterval - Czas odświeżania opisu
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Topki (Top)

Wypisuje w opisy poszczególnych kanałów topki np. TOP ilości połączeń

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
content - (Można tę część kopiować)
timeSpent - Czas spędzony
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
timeRecord - Najdłuższe połączenie
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
connections - Ilość połączeń
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
idleTimeRecord - Najdłuższy czas away
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
weekTimeSpent - Czas w tygodniu
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
points - Ilość punktów (pieniędzy)
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
premiumTimeSpent - Kanały premium - czas spędzony użytkowników
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
premiumIdleTimeSpent - Kanały premium - czas spędzony użytkowników jako AFK
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
premiumClientsCount - Kanały premium - ilość członków
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Nowi użytkownicy (NewClients)

Wypisuje w opis kanału nowych użytkowników, a w nazwę ich ilość

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
maxUsers - Ilość wypisywanych użytkowników - Jeśli liczba będzie za duża bot nie będzie mógł zmienić opisu kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Lista osób online z grup (OnlineGroupList)

Wypisuje listę osób online z podanych grup. Automatycznie dodaje kanały Premium.

enabled - Czy funkcja ma być włączona
minIdleTime - Czas away - Od ilu sekund osoba ma być uważana za away
showType - Typ wyświetlania czasu - W jaki sposób ma być wyświetlany czas online/offline/away adminów
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
groupsId - ID grup
channelName - Nazwa kanału
customDesc - Własny opis - Zostaw pusty jeśli chcesz by bot go generował
showOffline - Pokazuj osoby offline
showStatusTime - Pokazuj czas online/offline/away
clientsLimit - Limit wypisywanych osób
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Posty z Facebook'a (FacebookPosts)

Wypisuje posty z fanpage w opisie kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
accessToken - Token dostępu - Można wygenerować na stronie: https://developers.facebook.com/
pageId - ID strony Facebook - Można znaleźć na stronie: https://findmyfbid.com/
pageLink - Link do fanpage
maxPosts - Maksymalna ilość wyświetlanych postów
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Pogoda (Weather)

Wypisuje pogodę w opisie kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
apiKey - Klucz API - Można wygenerować na stronie: https://openweathermap.org
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
country - Kod kraju - Np. PL, EN, US
city - Miasto - Np. Warszawa, Lublin
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

YouTube (YoutubeInfo)

Wypisuje informacje o kanale YouTube

enabled - Czy funkcja ma być włączona
apiKey - Klucz API - Można wygenerować na stronie: https://console.developers.google.com
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału YT - Wpisz id kanału YouTube
Zawartość
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
informAboutLive - Informowanie o Live
enabled - Czy funkcja ma być włączona
groupsToInform - Grupy, które mają być powiadamiane
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Twitch (TwitchInfo)

Wypisuje informacje o kanale Twitch

enabled - Czy funkcja ma być włączona
clientId - Identyfikator klienta - Można wygenerować na stronie: https://dev.twitch.tv/console/apps
clientSecret - Klucz tajny - Można wygenerować tam gdzie identyfikator. Klucz tajny to hasło.
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - Nazwa kanału Twitch
Zawartość
mainChannel - Kanał główny - Wpisuje w opis informacje o kanale Twitch
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
follows - Kanał od followów - Wpisuje tylko liczbę followów w nazwę kanału
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
informAboutLive - Informowanie o Live
enabled - Czy funkcja ma być włączona
groupsToInform - Grupy, które mają być powiadamiane
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Status aplikacji RO-BOT (RobotStatus)

Wypisuje informacje o instancjach bota, a także wiadomości z serwera RO-BOT

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
adminsDbid - Admini, którzy mają być powiadomiani
Zawartość - DBID Admina
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Wygraj grupę (WinGroup)

Funkcja losuje co x dni jedną osobę i nadaje jej grupę np. Zwycięzca

enabled - Czy funkcja ma być włączona
groupsToWin - Grupy do wygrania - Jeśli podasz więcej niż jedna, będą one losowane
Zawartość - Grupa do wygrania
neededGroup - Wymagane grupy - Jeśli osoba posiada co najmniej jedną z tych grup, może wygrać
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
daysInterval - Co ile ma być losowanie (w dniach)
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Levele (Levels)

Funkcja przydziela odpowiednie grupy (levele) w zależności od czasu spędzonego na serwerze

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
headerGroup - Grupa nagłówkowa - Grupa, która ładnie wygląda np. > Levele <
footerGroup - Grupa stopki - Grupa, która ładnie wygląda np. > Koniec Levele <
content - Zawartość (Można tę część kopiować) - W kolejności rosnącej (czasem)
Klucz - Grupa levelu
Zawartość - Czas w sekundach jaki osoba musi spędzić by dostać tę grupę
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Statystyki grup (GroupsStats)

Funkcja wypisuje statystyki grup. Kanały Premium są automatycznie dodawane. Za zapisywanie statystyk odpowiada funkcja SaveGroupsStats w IV instancji i tam można ustawić o której godzinie statystyki będą zapisywane.

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID grupy
Zawartość - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Kanały pomocy (SupportChannels)

Funkcja otwiera i zamyka kanały pomocy

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
onTime - Otwarcie w określonych godzinach
enabled - Czy funkcja ma być włączona
timeOpen - Czas otwarcia. Np. 07:00
timeClose - Czas zamknięcia. Np. 20:15
whenAdmin - Otwarcie, kiedy admin jest dostępny
enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
nameOpen - Nazwa kanału, gdy jest otwarty
nameClose - Nazwa kanału, gdy jest zamknięty
neededJoinPower - Wymagane moce wejścia na kanał - Permisja needed_join_power, gdy kanał zamknięty (0-100)
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Statystyki administratorów (AdminsStats)

Funkcja wypisuje statystyki adminów. Funkcja ta ich nie zapisuje! Odpowiedzialna za to jest SaveAdminsStats

enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
spentTimeChannelId - Staty Czas spędzony - kanał - Wybierz odpowiedni kanał
groupsChannelId - Staty Nadane grupy - kanał - Wybierz odpowiedni kanał
helpCenterChannelId - Staty Centrum pomocy - kanał - Wybierz odpowiedni kanał
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Wypełnij opis pustych kanałów (FillEmptyChannels)

Funkcja wpisuje w opis pustych kanałów, zawierających odpowiednią frazę wskazany opis

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredChannels - Ignorowane kanały
description - Opis kanałów
neededPhrase - Wymagana fraza w nazwie kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Licz zarejestrowane osoby (CountRegisteredUsers)

Funkcja wpisuje w nazwę kanału liczbę osób zarejestrowanych. Wyamagana jest włączona funkcja SaveClientData

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
unregisteredGroupId - Grupa gościa (niezarejestrowany | domyślna grupa serwerowa)
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Odwiedziny (Visitors)

Funkcja wpisuje w nazwę kanału liczbę odwiedzin

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Sprawdzaj permisje klientów (CheckClientPermissions)

Funkcja sprawdza permisje klientów i jeśli nie są ignorowane, usuwa je

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredDbids - Ignorowani użytkownicy (po DBID)
Zawartość - Ignorowane DBID
ignoredPermissions - Ignorowane permisje
Zawartość - Ignorowana permisja
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Sprawdzaj permisje kanałów (CheckChannelPermissions)

Funkcja sprawdza permisje kanałów i jeśli nie są ignorowane, usuwa je

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredCids - Ignorowane kanały
ignoredPermissions - Ignorowane permisje
Zawartość - Ignorowana permisja
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Osiągnięcia (Achievements)

Funkcja nadaje grupy osiągnięć po spełnieniu warunków (np. czas spędzony czy liczba połączeń)

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
headerSgid - Grupa nagłówkowa osiągnięć. Np. > Osiągnięcia <
footerSgid - Grupa stopki osiągnięć. Np. > Koniec Osiągnięć <
info - Zawartość
connections - Liczba połączeń - Osiągnięcia zdobywane za posiadanie X liczby połączeń
enabled - Czy funkcja ma być włączona
headerGroup - Grupa nagłówkowa. Np. > Liczba połączeń <
groups - Grupy i wymagana liczba połączeń
Klucz - Grupa
Zawartość - Wymagana liczba połączeń
timeSpent - Czas spędzony - Osiągnięcia zdobywane za posiadanie X czasu spędzonego
enabled - Czy funkcja ma być włączona
headerGroup - Grupa nagłówkowa. Np. > Czas na serwerze <
groups - Grupy i wymagany czas spędzony
Klucz - Grupa
Zawartość - Wymagany czas (w sekundach)
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Serwery gier (GameServers)

Funkcja wypisuje w kanale informacje o serwerach gier jak csgo, cs1.6, minecraft

enabled - Czy funkcja ma być włączona
info - Zawartość
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
type - Typ serwera - Np 'cs16' - CS 1.6 server | 'csgo' - CS:GO server | 'minecraft' - Minecraft server. Wszystkie typy: https://github.com/Austinb/GameQ/tree/v3/src/GameQ/Protocols
host - Host serwera wraz z portem - IP:PORT Np. 127.0.0.1:1234
channelName - Nazwa kanału
customServerName - Własna nazwa serwera
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Wykresy (Charts)

Funkcja generuje wykresy i wstawia w opisy kanałów

enabled - Czy funkcja ma być włączona
dir - Ścieżka, gdzie mają się generować wykresy
url - URL do ścieżki wyżej
clientPlatforms - Wykres - platfroma użytkowników
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
clientsOnline - Wykres - użytkownicy online
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
clientsGroups - Wykres - użytkownicy w grupach
enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
desc - Opis grupy np. Grupy ForFun
groups - Grupy - Maksymalnie 7, ze względu na czytelność wykresu
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Najnowsze kanały Premium (LatestPremiumChannels)

Funkcja wypisuje w opisie ostatnio stworzone kanały Premium

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
number - Liczba wypisywanych kanałów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zmiana przycisku Hosta (ChangeHostButton)

Funkcja okresowo zmienia przycisk hosta serwera na wylosowany spośród poniższych podanych

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Zawartość
desc - Opis, gdzie kieruje link
url - Link, gdzie użytkownik ma być przenoszony
iconUrl - Link do grafiki
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Integracja RO-BOT Website (WebsiteIntegration)

Dodatkowe funkcje, które można używać posiadając aplikację RO-BOT Website

enabled - Czy funkcja ma być włączona
lastShopPurchases - Ostatnie zakupy w sklepie
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
lastLogins - Ostatnie logowania do panelu RO-BOT Website
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
news - Aktualności z RO-BOT Website
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
records - Liczba rekordów - Liczba wyświetlanych wpisów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Funkcje - Instancja II

Ochrona nicków (NicksSecurity)

Funkcja karze klientów, którzy posiadają złą frazę w nicku

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
badPhrases - Niedozwolone frazy - Wpisz niedozwolone frazy oddzielone przecinkami
checkAwayMessage - Czy funkcja ma sprawdzać AWAY MESSAGE klientów
checkClientDescription - Czy funkcja ma sprawdzać opisy klientów - Włączenie tej opcji może znacząco spowolnić działanie tej instancji!!
kicksToBan - Banowanie po kilku wyrzuceniach
enabled - Czy funkcja ma być włączona
afterKicks - Po ilu wyrzuceniach ma banować
banTime - Czas bana (w sekundach) - Gdy karą jest ban. Ban permamentny: -1
cacheReset - Co ile ma resetować się cache (w sekundach)

Ochrona grup serwerowych (ProtectGroups)

Funkcja karze osoby, które posiadają niedozwolone grupy

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID grupy
Zawartość
ignoredDbid - Ignorowani użytkownicy (po DBID)
Zawartość - DBID
giveBack - Oddawaj grupę - Gdy osoba uprawniona nie posiada grupy, czy bot ma ją nadawać
punishmentType - Typ kary
message - Wiadomość - Wiadomość wysyłana do osoby, która zostanie ukarana
banTime - Czas bana (w sekundach) - Gdy karą jest ban. Ban permamentny: -1.

Anty VPN (CheckVpn)

Funkcja karze osoby, które posiadają VPN

enabled - Czy funkcja ma być włączona
yourEmail - Twój adres email - Potrzebny do rejestracji w API
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
punishmentType - Typ kary
banTime - Czas bana (w sekundach) - Gdy karą jest ban. Ban permamentny: -1.
sensitivity - Czułość wykrywania VPN - Najlepsza wartość to 0.99. Gdy jest zbyt niska może nie wykrywać, gdy zbyt wysoka uznawać normalne połączenie za API. Działanie tej funkcji nie jest zależne od Teamu RO-BOT. Korzystamy z zewnętrzengo API.
message - Wiadomość - Wiadomość wysyłana do osoby, która zostanie ukarana

Limit osób na IP (CheckClientsOnIp)

Funkcja karze osoby, które posiadają kilka kont z jednego adresu IP

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
maxUsers - Maksymalna liczba osób z jednego IP
message - Wiadomość - Wiadomość wysyłana do osoby, która zostanie ukarana
kicksToBan - Banowanie po kilku wyrzuceniach
enabled - Czy funkcja ma być włączona
afterKicks - Po ilu wyrzuceniach ma banować
banTime - Czas bana (w sekundach) - Gdy karą jest ban. Ban permamentny: -1
cacheReset - Co ile ma resetować się cache (w sekundach)

Blokowanie nagrywania (BlockRecording)

Funkcja karze osoby, które nagrywają

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
ignoredChannelGroups - Ignorowane grupy kanałowe - Wybierz grupy kanałowe, które mają być ignorowane
punishmentType - Typ kary
banTime - Czas bana (w sekundach) - Gdy karą jest ban. Ban permamentny: -1.
message - Wiadomość - Wiadomość wysyłana do osoby, która zostanie ukarana

Osoby tylko z kontem MyTS (OnlyMyTeamspeak)

Funkcja karze osoby, które nie są zalogowane na konto MyTeamspeak. WAŻNE: aby bot wykrył, że ktoś jest zalogowany, to ta osoba musi zaznaczyć opcję przy połączeniu wysłania swojego identyfikatora MyTeamspeak

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
punishmentType - Typ kary
banTime - Czas bana (w sekundach) - Gdy karą jest ban. Ban permamentny: -1.
message - Wiadomość - Wiadomość wysyłana do osoby, która zostanie ukarana

Anty IP Logger (AntiIPLogger)

Funkcja blokuje niewłaściwe linki w opisach kanałów

enabled - Czy funkcja ma być włączona
allowedLinks - Dozwolone linki
channelInfo - Kanał, gdzię będą logi zdarzeń
checkAllChannels - Sprawdzanie wszystkich kanałów
checkPrivateChannels - Sprawdzanie kanałów prywatnych
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelsZone - Strefa kanałów prywatnych
checkPremiumChannels - Sprawdzanie kanałów Premium
checkChannels - Sprawdzanie wybranych kanałów
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Funkcje - Instancja III

Wiadomość powitalna (ConnectMessage)

Funkcja wysyła użytkownikom wiadomość prywatną po wejściu na serwer

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
messages - Wiadomości
defaultLanguage - Domyślny język
languages - Inne języki
Klucz - Kod języka - Np. eng, cz
Zawartość - Wiadomość

Limit grup serwerowych (GroupsLimit)

Funkcja uniemożliwia posiadanie większej ilości wybranych grup ponad limit

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Zawartość
groups - Sprawdzane grupy
limit - Limt

Nadaj rangę rejestracyjną (GetRegisterGroup)

Funkcja nadaje rangę rejestracyjną po wejściu na kanał

enabled - Czy funkcja ma być włączona
minTimeSpent - Minimalny czas na serwerze, aby się zarejestrować (w sekundach)
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość - Grupa rejestracyjna

Teleport (MoveSpecificGroups)

Funkcja przenosi osoby z odpowiednią grupą z odpowiedniego kanału na odpowiedni kanał. Aby działał teleport z automatycznie generowanych kanałów Premium, ta funkcja MUSI BYC WŁĄCZONA

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
movePremiumGroups - Teleport dla kanałów Premium
enabled - Czy funkcja ma być włączona
from - Z jakiego kanału (domyślnie poczekalnia)
onlyOnConnect - Przenoś tylko podczas połączenia z serwerem
movePrivateChannels - Teleport dla kanałów Prywatnych - UWAGA! Włączenie tej opcji może spowolnić działanie aplikacji!
enabled - Czy funkcja ma być włączona
from - Z jakiego kanału (domyślnie poczekalnia)
onlyOnConnect - Przenoś tylko podczas połączenia z serwerem
channelsZone - Strefa kanałów prywatnych
channelGroups - Grupy kanałowe, które mają być brane pod uwagę
setPrivateChannelsInterval - Interwał odświeżania kanałów prywatnych (w sekundach) - Jeśli nie wiesz co robisz, zostaw ustawienia domyślne
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Zawartość
from - Z jakiego kanału
to - Na jaki kanału
groups - Jakie grupy
onlyOnConnect - Przenoś tylko podczas połączenia z serwerem

Przenoszenie osób AFK (AfkMove)

Funkcja przenosi osoby, które są AFK na określony kanał

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
minAwayTime - Czas away - Od ilu sekund osoba ma być uważana za away
messageType - Typ wiadomości
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
ignoredChannels - Ignorowane kanały
moveIfAway - Przenoszenie, gdy klient ma status AWAY

Powiadamianie adminów (PokeAdmins)

Funkcja powiadamia adminów, gdy ktoś czeka np. na centrum pomocy

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroupsForAdmins - Ignorowane grupy dla adminów - Jeśli admin posiada jedną z tych grup, nie będzie powiadamiany. Np. Admin zajęty
ignoredAdminChannels - Ignorowane kanały dla adminów - Jeśli admin przebywa na jednym z tych kanałów, nie będzie powiadamiany. Np. Pracownia
ignoredUserGroups - Ignorowane grupy dla klientów - Jeśli użytkownik z podaną grupą wejdzie na kanał pomocy, admini nie będą powiadomieni. Np. Maruda
kickUserIfAway - Wyrzuć użytkownika z kanału pomocy jeśli ma status AWAY
kickUserIfMuted - Wyrzuć użytkownika z kanału pomocy jeśli ma wyciszony mikrofon
multiplePokes - Wielorazowe powiadamianie - Jeśli użytkownik wejdzie na kanał pomocy, admini będą powiadamiani o jego pobycie co określony interwał
enabled - Czy funkcja ma być włączona
interval - Interwał (w sekundach)
mailIfOffline - Powiadomienie email, gdy wszyscy admini są offline - Mail zostanie wysłany na adresy wpisane w sekcji Główne ustawienia -> Główne ustawienia bota -> Ustawienia maila -> Maile adminów
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów

Informacja o kliencie po wejściu na kanał (ClientInfo)

Funkcja wypisuje klientowi informacje o nim, gdy wejdzie na określony kanał

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
messageType - Typ wiadomości
message - Wiadomość

Rejestracja na wydarzenia (EventRegistration)

Funkcja po wejściu klienta na kanał, dopisuje jego nick do opisu kanału

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość
neededGroup - Wymagane grupy - Jeśli pozwolić wszystkim grupom, zostaw puste
channelToDesc - Kanał, gdzie będzie generować się opis
topDescription - Nagłówek w opisie kanału. Np. Rejestracja na karaoke

Czyszczenie grup po wejściu na kanał (ClearGroups)

Funkcja po wejściu klienta na kanał, zabiera ustalone grupy. Np. ForFun

enabled - Czy funkcja ma być włączona
clearPremiumGroups - Czyszczenie grup Premium
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość - Grupy, które mają być zabrane - Wybierz grupy administratorów

Nadawanie grupy po IP (GroupsByIp)

Funkcja nadaje klientom grupy jeśli mają określone IP

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - IP
Zawartość - Grupy, które mają być nadane - Wybierz grupy administratorów

Spotkanie adminów (AdminsMeeting)

Funkcja powiadamia i przenosi adminów na kanał spotkania o konkretnej godzinie

enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminServerGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
channelId - ID kanału - Nazwa kanału na TS musi zawierać datę spotkania w formacie: dd.mm-yyyy gg:mm np. 14.04.2020 20:00. Bez tego funkcja nie będzie poprawnie działać
informBefore - Powiadomienie przed spotkaniem
enabled - Czy funkcja ma być włączona
timeBefore - Ile sekund przed spotkaniem

Zaczepki - kanały Premium (PremiumPokes)

Funkcja odpowiada za funkcję poków na kanałach Premium

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane

Nadawanie grupy po wejściu na kanał (GetGroup)

Funkcja zabiera lub nadaje klientowi grupę po wejściu na określony kanał. Ta funkcja jest wymagana do poprawnego działania Strefy Premium

enabled - Czy funkcja ma być włączona
deleteGroup - Zabieraj grupę - Czy bot ma zabierać grupę jeśli na kanał wejdzie osoba już posiadająca tę grupę
enabled - Czy funkcja ma być włączona
deletePremiumChannelGroups - Czy bot ma zabierać grupy kanałowe w strefie premium - Dotyczy to tylko kanałów z funkcji PremiumChannels
addChannelGroupOnPremiumChannels - Nadawanie grupy kanałowej w kanałach Premium - Czy bot ma nadawać grupę kanałową (np. Zweryfikowany) na kanałach ze strefy Premium
enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Grupy kanałowe (Można tę część kopiować)
Klucz - Nazwa strefy Premium - np. VIP czy GOLD
Zawartość - Nadawana grupa kanałowa
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
Zawartość - Grupa serwerowa
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Platformy klientów (ClientPlatform)

Funkcja nadaje klientom grupę w zależności od urządzenia, z którego się łączą

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
content - (Można tę część kopiować)
windows - Windows
enabled - Czy funkcja ma być włączona
group - Grupa serwerowa
linux - Linux
enabled - Czy funkcja ma być włączona
group - Grupa serwerowa
android - Android
enabled - Czy funkcja ma być włączona
group - Grupa serwerowa
ios - iOS
enabled - Czy funkcja ma być włączona
group - Grupa serwerowa
os x - OS X
enabled - Czy funkcja ma być włączona
group - Grupa serwerowa
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Sprawdzanie kanałów publicznych (CheckPublicChannels)

Funkcja sprawdza kanały publiczne i dorabia podkanały, gdy jest ich mało

enabled - Czy funkcja ma być włączona
guestChannelGroup - Grupa kanałowa Guesta (gościa)
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Zawartość
channelsZone - Kanał nadrzędny
channelName - Nazwa kanału
usersLimit - Limit osób - 0 - nielimitowany
minFreeChannels - Minimalna liczba wolnych kanałów
maxChannels - Maksymalna liczba kanałów
channelGroup - Grupa kanałowa właściciela - Jeśli kanał ma nie mieć właściciela wpisz grupę gościa (domyślnie Guest)
iconId - ID ikony - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
desc - Opis kanału
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Automatyczna rejestracja (AutoRegister)

Funkcja nadaje automatycznie grupę rejestracyjną po spędzeniu odpowiedniej ilości czasu na serwerze

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
minTimeSpent - Wymagany czas na serwerze (w sekundach)
groupId - Grupa serwerowa
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Grupa away (AwayGroup)

Funkcja nadaje grupę away

enabled - Czy funkcja ma być włączona
groupId - Grupa serwerowa
minAwayTime - Czas away - Od ilu sekund osoba ma być uważana za away
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
ignoredChannels - Ignorowane kanały
giveIfAway - Nadawaj, gdy klient ma status AWAY
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Funkcje - Instancja IV

Zapisywanie danych użytkowników (SaveClientData)

Funkcja zapisuje potrzebne dane na temat użytkowników w bazie. Ta funkcja MUSI być włączona!

enabled - Czy funkcja ma być włączona
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zapisywanie awatarów użytkowników (SaveClientAvatars)

Funkcja zapisuje awatary użytkowników. Może powodować zwolnienie działania bota!

enabled - Czy funkcja ma być włączona
destinationDir - Docelowy katalog
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zapisywanie danych serwera (SaveServerData)

Wymagana przy używaniu RO-BOT Website FREE. Funkcja zapisuje potrzebne dane na temat serwera w bazie

enabled - Czy funkcja ma być włączona
cacheIconsInterval - Interwał zapisywania ikonek (lepiej co najmniej 2min) - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zapisywanie statystyk serwera (SaveServerStats)

Wymagana przy używaniu RO-BOT Website. Funkcja zapisuje potrzebne dane na temat serwera w bazie co określony czas.

enabled - Czy funkcja ma być włączona
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Ignorowane grupy do liczenia osób online
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zapisywanie statystyk grup (SaveGroupsStats)

Funkcja zapisuje statystyki liczby osób online z poszczególnych grup. Do wypisywania tych statystyk służy funkcja z I instancji

enabled - Czy funkcja ma być włączona
checkingGroups - Sprawdzane grupy
checkPremiumGroups - Czy sprawdzać grupy Premium
whichHours - Godziny zapisywania statystyk
Zawartość - Godzina - W formacie: HH:mm. Np. 11:25. Aby wpisać kilka godzin, musisz dodać kilka pól.
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Zapisywanie statystyk adminów (SaveAdminsStats)

Funkcja zapisuje statystyki adminów

enabled - Czy funkcja ma być włączona
adminGroups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów
registerGroups - Grupy rejestracyjne
minIdleTime - Czas away - Od ilu sekund osoba ma być uważana za away
helpCenter - Kanały pomocy
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Funkcje - Instancja V

Nadawanie kanału prywatnego (GetPrivateChannel)

Funkcja tworzy użytkownikowi kanał prywatny po wejściu na określony kanał

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - Kanał po wejściu, na który kanał prywatny zostanie stworzony - Np. > Otrzymaj kanał prywatny
neededGroups - Wymagane grupy
channelGroupId - Grupa kanałowa
channelsZone - Główny kanał strefy kanałów prywatnych
emptyChannelTopic - Topic przy kanałach wolnych
iconId - ID ikony - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
audioCodec - Kodek audio
audioQuality - Jakość audio
subChannels - Podkanały
count - Liczba podkanałów
max - Maksymalna liczba podkanałów - Pole wprowadzone w celach bezpieczeństwa
iconId - ID ikony - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
imageDescription - Obrazek w opisie
enabled - Czy funkcja ma być włączona
sourceFile - Plik baneru
destinationDir - Ścieżka do katalogu docelowego
destinationUrl - Link url do katalogu docelowego
channelNum - Numer kanału
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
owner - Właściciel
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej
date - Data założenia
font - Czcionka - Musi istnieć plik czcionka.ttf w katalogu Assets/Fonts
color - Kolor (DEC RGB) - Po przecinku R,G,B, np. 255,122,55
cords - Koordynaty (size, rotate, x, y) - Size - wielkość, rotate - obrót, x - oś X, y - oś Y. Punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu banneru
align - Wyrównanie tekstu - Czy tekst ma być wycentrowany, wyrównany do lewej czy do prawej

Sprawdzanie kanałów prywatnych (CheckPrivateChannels)

Funkcja opiekuje się kanałami prywatnymi

enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelGroupId - Grupa kanałowa
channelsZone - Główny kanał strefy kanałów prywatnych
emptyChannelTopic - Topic przy kanałach wolnych
reservedChannelTopic - Topic przy kanałach zarezerwowanych
emptyChannels - Ustawienia kanałów wolnych
iconId - ID ikony kanałów wolnych - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
checkChannelName - Sprawdzanie nazw kanałów prywatnych
enabled - Czy funkcja ma być włączona
wrongName - Tłumaczenie frazy [WRONG NAME]
badPhrases - Niedozwolone frazy - Wpisz niedozwolone frazy oddzielone przecinkami
refreshDate - Odświeżanie daty kanałów - Automatycznie, gdy ktoś znajduje się na kanale głównym lub podkanale
enabled - Czy funkcja ma być włączona
checkDate - Sprawdzanie daty
daysToDelete - Po ilu dniach kanały mają być usuwane
daysToWarning - Po ilu dniach ma pojawiać się ostrzeżenie
warning - Tłumaczenie frazy [CHECK DATE]
makeEmptyChannels - Tworzenie kanałów wolnych
enabled - Czy funkcja ma być włączona
minEmptyChannels - Minimalna liczba kanałów wolnych
channelsStats - Statystyki kanałów prywatnych
allChannels - Wszystkie kanały
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
emptyChannels - Wolne kanały
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
takenChannels - Zajęte kanały
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
channelName - Nazwa kanału
channelsToDelete - Kanału do usunięcia w kolejnych dniach
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Kanały Premium (PremiumChannels)

Funkcja tworzy strefy kanałów Premium

enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Klucz - Nazwa strefy
Zawartość
onChannel - Kanał po wejściu, na który kanał Premium zostanie stworzony
serverGroupToCopy - Grupa serwerowa, na której podstawie zostanie stworzona grupa VIP
channelGroupId - Grupa kanałowa
afterChannel - Kanał, po którym zacznie się strefa Premium
onlineGroupListName - Nazwa kanału z funkcji OnlineGroupList
expiryTime - Czas wygaśnięcia (w dniach) - -1 - kanły będą nielimitowane czasowo
creatingInterval - Interwał tworzenia (w milisekundach) - Czas co jaki bot będzie tworzyć i usuwać kanały w celu uniknięcia spamu. 1000 milisekund = 1 sekunda
getNameFromClient - Nazwa grupy/gildii pobrana od klienta - Kiedy użytkownik wejdzie na kanał do tworzenia strefy premium, nazwa grupy/gildii zostanie pobrana od użytkownika lub nie.
spacerBetween - Spacer oddzielający kanały w strefie
enabled - Czy funkcja ma być włączona
name - Nazwa
neededJoinPower - Wymagane moce wejścia na kanał
neededSubscribePower - Wymagane moce obserwowania kanału - needed_subscribe_power
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
teleport - Teleport - Ustaw domyślny kanał teleportu
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channel - Numer kanału - Numer kanału spacera oraz po kropce numer podkanału (jeśli funkcja ma być tylko na kanale głównym to bez tej części po kropce. Np. `4` - kanał 4, `5.1` - kanał 5, podkanał 1. Numeracja od 1 tak jak poniżej ponumerowane są spacery.
channelName - Nazwa kanału (działa tylko, gdy wybrałeś podkanał)
getGroup - Nadawanie grup - Ustaw kanał odpowiedzialny za nadawanie grup
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channel - Numer kanału - Numer kanału spacera oraz po kropce numer podkanału (jeśli funkcja ma być tylko na kanale głównym to bez tej części po kropce. Np. `4` - kanał 4, `5.1` - kanał 5, podkanał 1. Numeracja od 1 tak jak poniżej ponumerowane są spacery.
channelName - Nazwa kanału (działa tylko, gdy wybrałeś podkanał)
onlineGroup - Lista osób - Ustaw kanał odpowiedzialny za wypisywanie listy osób z grupy Premium
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channel - Numer kanału - Numer kanału spacera oraz po kropce numer podkanału (jeśli funkcja ma być tylko na kanale głównym to bez tej części po kropce. Np. `4` - kanał 4, `5.1` - kanał 5, podkanał 1. Numeracja od 1 tak jak poniżej ponumerowane są spacery.
channelName - Nazwa kanału (działa tylko, gdy wybrałeś podkanał)
groupStats - Statystyki grupy - Ustaw kanał odpowiedzialny za wypisywanie statystyk grupy Premium. Za zapisywanie statystyk odpowiada funkcja SaveGroupsStats w IV instancji i tam można ustawić o której godzinie statystyki będą zapisywane. Za wypisywanie statystyk odpowiada funkcja GroupsStats z I instancji.
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channel - Numer kanału - Numer kanału spacera oraz po kropce numer podkanału (jeśli funkcja ma być tylko na kanale głównym to bez tej części po kropce. Np. `4` - kanał 4, `5.1` - kanał 5, podkanał 1. Numeracja od 1 tak jak poniżej ponumerowane są spacery.
channelName - Nazwa kanału (działa tylko, gdy wybrałeś podkanał)
premiumPokes - Zaczepiania - Ustaw kanały, które mają powiadamiać liderów. Np. rekrutacja
enabled - Czy funkcja ma być włączona
content - Zawartość (Można tę część kopiować)
Zawartość
channel - Numer kanału - Numer kanału spacera oraz po kropce numer podkanału (jeśli funkcja ma być tylko na kanale głównym to bez tej części po kropce. Np. `4` - kanał 4, `5.1` - kanał 5, podkanał 1. Numeracja od 1 tak jak poniżej ponumerowane są spacery.
channelName - Nazwa kanału (działa tylko, gdy wybrałeś podkanał)
pokeContent - Treść zaczepki - Zaczepka wysyłana do lidera
msgContent - Treść wiadomości - Wiadomość wysyłana do użytkownika
channelGroupsToPoke - Zaczepiane grupy kanałowe
ignoredGroups - Ignorowane grupy serwerowe - Wybierz grupy serwerowe, które mają być ignorowane
botAccess - Nadawanie grupy do zarządzania botem - Ustaw kanał odpowiedzialny za nadawanie grupy odpowiedzialnej za zarządzanie botem muzycznym
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channel - Numer kanału - Numer kanału spacera oraz po kropce numer podkanału (jeśli funkcja ma być tylko na kanale głównym to bez tej części po kropce. Np. `4` - kanał 4, `5.1` - kanał 5, podkanał 1. Numeracja od 1 tak jak poniżej ponumerowane są spacery.
channelName - Nazwa kanału (działa tylko, gdy wybrałeś podkanał)
groupId - Grupa serwerowa
spacers - Kanały strefy
Zawartość
spacerInfo - Kanały nadrzędny
name - Nazwa
maxClients - Maksymalna liczba klientów - -1 - nielimitowana liczba
neededJoinPower - Wymagane moce wejścia na kanał
neededSubscribePower - Wymagane moce obserwowania kanału - needed_subscribe_power
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
iconId - ID ikony - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
subChannels - Podkanały
number - Liczba podkanałów - Jeśli nie chcesz mieć pod tym kanałem podkanałów, wpisz 0
name - Nazwa
maxClients - Maksymalna liczba klientów - -1 - nielimitowana liczba
neededJoinPower - Wymagane moce wejścia na kanał
neededSubscribePower - Wymagane moce obserwowania kanału - needed_subscribe_power
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
iconId - ID ikony - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
custom - Własne ustawienia podkanałów - Poniżej dla poszczególnych podkanałów możesz ustawić własne nazwy, permisje itp.
Klucz - Numer podkanału liczony od 1
Zawartość
name - Nazwa
maxClients - Maksymalna liczba klientów - -1 - nielimitowana liczba
neededJoinPower - Wymagane moce wejścia na kanał
neededSubscribePower - Wymagane moce obserwowania kanału - needed_subscribe_power
neededModifyPower - Wymagane moce modyfikacji kanału
iconId - ID ikony - Jeśli nie chcesz używać ikonki to wpisz 0
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Sprawdzanie kanałów tymczasowych (CheckTmpChannels)

Funkcja sprawdza nazwy kanałów tymczasowych

enabled - Czy funkcja ma być włączona
sourceFile - Plik ze złymi frazami - Wpisz ścieżkę
wrongPhrase - Tłumaczenie [WRONG PHRASE]
setDefaultDescription - Ustawianie domyślnego opisu
enabled - Czy funkcja ma być włączona
description - Opis
interval - Interwał - Co jaki czas ma się wykonywać funkcja

Funkcje - Instancja VI

Komenda !help (Help)

Wypisuje dostępne komendy | Użycie: !help

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę
writeCommandsToChannel - Wypisywanie listy komend w opisie kanału
enabled - Czy funkcja ma być włączona
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał

Komenda !meeting (Meeting)

Przenosi odpowiednie grupy na konkretny kanał | Użycie: !meeting

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę
channelId - ID kanału - Wybierz odpowiedni kanał
groups - Grupy adminów - Wybierz grupy administratorów

Komenda !pwall (PwAll)

Pisze wiadomość prywatną do wszystkich | Użycie: !pwall-[wiadomość]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !pwgroup (PwGroup)

Pisze wiadomość prywatną do wybranych grup | Użycie: !pwgroup-[id grup po przecinku]-[wiadomość]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !pokeall (PokeAll)

Zaczepia wszystkich | Użycie: !pokeall-[wiadomość]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !pokegroup (PokeGroup)

Zaczepia wybrane grupy | Użycie: !pokegroup-[id grup po przecinku]-[wiadomość]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !tpclient (TpClient)

Teleportuje do wybranego klienta | Użycie: !tpclient-[fraza w nicku klienta]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !tpchannel (TpChannel)

Teleportuje do wybranego kanału | Użycie: !tpchannel-[fraza w nazwie kanału]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !team (Team)

Wypisuje informacje o teamie RO-BOT | Użycie: !team

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !bot (Bot)

Restartuje instancję RO-BOT'a lub wszystkie (użyj all jako id instancji) | Użycie: !bot-[id instancji / all]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !tmpgroup (TmpGroup)

Zarządzanie tymczasowymi grupami | Użycie: !tmpgroup-info (informacje o nadanych grupach) | !tmpgroup-add-[database ID klienta]-[ID grupy]-[czas w dniach] | !tmpgroup-del-[database ID klienta]-[ID grupy]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !premiumchannel (PremiumChannel)

Tworzy kanał w strefie Premium | Użycie: !premiumchannel-[nazwa strefy]-[database ID klienta]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę

Komenda !privatechannel (PrivateChannel)

Tworzy kanał prywatny | Użycie: !privatechannel-[database ID klienta]

enabled - Czy funkcja ma być włączona
privilegedGroups - Uprawnione grupy - Grupy, które mogą wysłać tę komendę