RO-BOT Dokumentacja

Changelog: RO-BOT

Version 6.9 BETA / 7.0
1. Od następnej wersji (7.2) pliki assets, nie będą już nadpisywane. Jednakże przy aktualizacji do wersji 6.9 - BETA lub 7.0 należy zrobić ich kopię i wgrać swoje pliki po aktualizacji!
2. Zmieniono nazwy katalogów w logach. Teraz zamiast nazywać się tak jak instancja, nazywają się numerem intancji: 1, 2, ... , 6.
3. Dodano nową funkcję SaveServerStats (Zapisywanie statystyk serwera), której zadaniem jest zapisywanie co podany interwał statystyk serwera (Wymagane do RO-BOT Website).
4. Dodano zaawansowane cache'owanie, które można włączyć w configu.
5. Zoptymalizowano funkcję OnlineGroupList.
6. Dodano interwały przy masowej zmianie kanałów premium.
7. Zmieniono styl generowanego configu przez RO-BOT Configurator.
8. Do funkcji PremiumPokes dodano ignorowane grupy.
9. Przystosowano funkcję MoveSpecificGroups pod przyszłe aktualizacje panelu lidera.
10. W wiadomości powitalnej dodano zmienną CLIENT_POINTS.
11. W funkcji GetGroup przy usuwaniu rangi z kanału Premium, automatycznie usuwają się wszystkie grupy kanałowe klienta z danego kanału Premium.
12. W funkcji ServerName, dodano możliwość dodania kilku nazw serwera, które będą się zmieniać.
13. Do funkcji Top w pierwszej instancji dodano topkę punktów (pieniędzy).
14. W funkcji ClientOnChannel dodano nowe social media: youtube, twitch, telegram, snapchat. Dodano także wsparcie dla website, jeśli użytkownik ustawi sobie social media na stronie i nie zostaną one nadpisane w configu ro-bota, to będą one wyświetlane.
15. Do funkcji AdminList dodano możliwość wyświetlenia opinii adminów (pobranych z aplikacji RO-BOT Website).
16. Do pierwszej instancji dodano funkcję WebsiteIntegration, która odpowiada za wypisywanie w kanale ostatnich transakcji, ostatnich logowań i newsów z aplikacji RO-BOT Website.
17. Do funkcji Top dodano nowe topki związane z kanałami premium - czas spędzony, czas spędzony AFK oraz liczba członków.
18. Poprawiono naliczanie czasu spędzonego w funkcjach: SaveClientData oraz SaveAdminsStats.
19. Zabezpieczono funkcję SaveServerData (Zapisywanie danych serwera) przed duplikowaniem się instancji RO-BOT Cache.
20. Do opisu funkcji ClientOnChannel (Informacje o konkretnym kliencie) dodano informacje o grupie klienta.
21. Do opisu funkcji AdminListOnline (Lista adminów online) dodano czas lub date od kiedy użytkownik jest online.
22. Przerobiono funkcję Banner, teraz można dodać kilka banerów (tak, aby można było włączyć/ustawić dla każdego baneru inne funkcje).
23. Do funkcji MoveSpecificGroups (Teleport) dodano możliwość przenoszenia użytkowników tylko podczas połączenia z serwerem (działa tylko dla poczekalni, lub jeśli klient bezpośrednio połączy się na dany kanał).
24. Do funkcji MoveSpecificGroups (Teleport) dodano możliwość przenoszenia użytkowników na kanały prywatne (UWAGA! Na dużych serwerach ta funkcja może spowolnić aplikację).
25. Do funkcji GetGroup (Nadawanie grupy po wejściu na kanał) dodano możliwość ustawienia, aby bot wraz z grupą serwerową w strefie Premium nadawał grupę kanałową np. Zweryfikowany.
26. Do funkcji AdminList (Lista adminów) dodano możliwość ustawienia nazwy kanału wraz z liczbą adminów online oraz wszystkich adminów.
27. Usunięto pliki tekstowe z katalogu assets (AllowedLinks, BadPhrases oraz ConnectMessage) i przeniesiono ich konfigurację bezpośrednio do konfiguratora.
28. Umożliwiono wgrywanie grafik do funkcji Banner oraz GetPrivateChannel bezpośrednio przez konfigurator.
29. Poprawiono komendę ./starter.sh install, teraz system jest automatycznie rozpoznawany i intalowana jest najnowsza wersja MariaDB.
30. Poprawiono działanie funkcji GameServers.

Version 6.2
1. Od teraz id kanału w funkcji WinGroup do wypisywania ostatnich zwycięzców nie jest wymagane. Jeśli nie chcesz używać kanału możesz zostawić to pole puste lub wpisać 0.
2. Poprawiono literówkę w funkcji Banner, przez którą nie działała opcja ShowMaxClients.
3. W funkcji GetGroup dodano możliwość ustawienia grup ignorowanych.
4. Poprawiono błąd w funkcji OnlineGroupList, kiedy jako procent wypisywało się NaN (wtedy, gdy grupa była pusta). Zmieniono komunikat na ---%.
5. Poprawiono domyślne koordynaty w grafice generowanej do kanałów prywatnych.
6. Poprawiono błędy związane z funkcją PremiumChannels: czasami grupa serwerowa nie tworzyła się, przy usuwaniu kanałów, w kanałach o wyższym numerze zmienna NAME nie była zamieniana na nazwę grupy.
7. Zmieniono CreatingInterval w funkcji PremiumChannels z sekund na milisekundy (1000 milisekund = 1 sekunda). Osoby posiadające panel konfiguracyjny powinny po aktualizacji ustawić odpowiednią wartość w panelu.

Version 6.1
1. Do nazw kanałów funkcyjnych z funkcji PremiumChannels takich jak teleport, statystyki itp. dodano zmienną [NAME].
2. Do nazwy OnlineGroupList z funkcji PremiumChannels można dodać zmienną [NUM], która oznacza numer kanału Premium w strefie.
3. Od teraz funkcja MoveSpecificGroups nie będzie się wyłączała kiedy napotka błąd przy przenoszeniu osoby na nieistniejący kanał.
4. Poprawiono błąd z funkcją PremiumPokes (wysyłało się dużo poke'ów).
5. W końcu poprawiono centrowanie napisów w bannerze jak i w generowaniu obrazka do opisów kanałów prywatnych.
6. Do banneru dodano możliwość ustawienia kilku grafik, które będą brane losowo.
7. Poprawiono błąd ze spamem bota, gdy poprzez panel konfiguracyjny ustalono własną stopkę ze znakiem nowej linii: \n.
8. Poprawiono drobne literówki dot. konfigurowania przez panel konfiguracyjny.
9. Poprawiono błąd z wyświetlaniem daty i nazwy grupy w opisie kanału od wygranych grup.
10. W funkcji PremiumChannels dodano nową zmienną do nazwy kanałów: [NAME_PERM], jeśli zostanie ona użyta to po zmienieniu nazwy grupy, kanał również będzie zmieniał nazwę, natomiast zmienna [NAME] odpowiada za wpisanie nazwy grupy JEDNORAZOWO podczas tworzenia strefy.

Version 6.0
1. Dodano nowy parametr do pliku startowego starter.sh - status.
2. Do funkcji WinGroup() dodano możliwość ustawienia kilku grup do wygrania, które będą przydzielane losowo.
3. W funkcji Levels() możliwe jest teraz ustawienie stopki (wcześniej był tylko nagłówek).
4. W funkcji GameServers() dodano sprawdzanie czy wpisana customowa nazwa nie jest pusta, a także, gdy serwer jest offline, wypisywana jest w nazwie kanału nazwa customowa nazwa serwera.
5. Poprawiono funkcje SupportChannels(). W pewnych przypadkach kanały otwierane czasowo nie działały poprawnie. Zmieniono jest ustawienia w configu, teraz można ustawic jednocześnie otwarcie za pomocą czasu i kiedy admin jest dostępny.
6. Do funkcji BlockRecording() dodano możliwość ustawienia ignorowowanych grup kanałowych.
7. Dodano nową funkcję do 3 instancji: PremiumPokes(), która odpowiada za poki w strefach premium.
8. W funkcji PremiumChannels dodano możliwość utworzenia kanałów typu rekrutacja, które będą pokowować liderów, kiedy ktoś na nie wejdzie. Zmieniono także sposób konfiguracji innych funkcji jak GetGroup, OnlineGroup oraz GroupStats.
9. W funkcji PremiumChannels dodano możliwość usatwienia, który kanał ma być domyślnie kanałem teleportu.
10. W funkcji OnlineGroupList można ustawić własny limit klientów, którzy będą wypisywani w opisie kanału.
11. Przeniesiono ikonki z templatu Default na serwer RO-BOT. Tym samym ikonki z templau Icons mogą nie działać poprawnie, a sam template nie jest już wspierany.
12. Do pierwszej instancji dodano funkcję ChangeHostButton, która co określony czas zmienia przycisk hosta.
13. Do funkcji YoutubeInfo oraz TwitchInfo dodano opcję informowania określonych grup o rozpoczęciu live'a w wiadomości prywatnej.
14. Do 2 instancji dodano funkcję OnlyMyTeamspeak, której zadaniem jest wyrzucanie lub banowanie osób, które nie są zalogowane do MyTeamspeak. WAŻNE! Aby bot wykrył, że osoba jest zalogowana musi ona przy połączeniu zaznaczyć opcję wysłania swojego identyfikatora MyTeamspeak.
15. Do funkcji PremiumChannels, dodano możliwość stworzenia kanału, który będzie odpowiedzialny za nadawanie dostępu do botów. Po usunięciu danego kanału z serwera, użytkownikom grupa dostępu zostanie zabrana.
16. W funkcji OnlineGroupList dodano możliwość ustawienia własnej nazwy grup do opisu, a także poprawiono błąd z duplikowaniem się klientów przy większej ilości grup.
17. W funkcji GetPrivateChannel dodano możliwość ustawiania w opisie generowanego obrazka z id kanału, nickiem właściciela i datą utworzenia (generowanie działa tak samo jak to w bannerze).
18. Do 4 instancji dodano funkcję SaveClientAvatars, która zapisuje avatary użytkowników.
19. Do funckji PremiumChannels, podczas uruchamiania dodano sprawdzanie czy wszystkie wymagane funkcje z innych instancji są włączone.
20. Z funkcji Countdown usunięto możliwość ustawienia trybu wyświetlanego czasu (czy wyświetlać dni, godziny, minuty) i dodano automatyczne ustawianie wraz z pokazywaniem lat i miesięcy.
21. Poprawiono błąd z nienadawaniem hasła na kanałach prywatnych.
22. Do funkcji RecordOnline dodano możliwość ustawienia ignorowanych grup.
23. Od teraz w nazwie spacerów nadrzędnych w funkcji PremiumChannels można ustawić zmienną [NAME], która odpowiada nazwe grupy.
24. Do funkcji GetPrivateChannel, dodano możliwość ustawienia kodeku audio oraz jakości.
25. Poprawiono funkcję GroupsStats, aby nie wyłączała się, gdy jeden z podanych kanałów jest niepoprawny.
26. Poprawiono drobne literówki.
27. Do funkcji AntiIPLogger dodano na predefiniowane dozwolone linki, które zawierają domeny ro-bot.
28. Od teraz wchodząc na kanał odpowiedzialny za tworzenie strefy Premium, grupa będzie się nazywać tak jak nick osoby lub opis, która tam weszła (do ustawienia w cfg).
29. W funkcji PremiumChannels dodano możliwość ustawienia własnych podkanałów (np. Podkanał1, Liderówka, Podkanał3 itp).

Version 5.0
1. Warningi będą pokazywały się tylko przy włączonym trybie DEVELOPER.
2. Dodano szczegółowe informacje przy błędzie logowania do DB.
3. Dodano wsparcie do Panelu Lidera v. 2.0.
4. Dodano możliwość ustawienia grupy nagłówkowej w funkcji Levels.
5. W funkcji OnlineGroupList dodano zmienną [%] (procent osób online) do ustawienia w nazwe kanału.
6. Dodano możliwość utworzenia kanału Premium na określoną liczbę dni.
7. Dodano zapisywanie MyTeamSpeakId w bazie danych.
8. Dodano funkcję wysyłania maila na centrum pomocy, gdy admini są offline (działa tylko wtedy, gdy admini są offline, a nie ignorowani).
9. Poprawiono działanie blackListy.
10. W funkcji GetGroup dodano zmianę: jeśli użytkownik wejdzie na kanał gildyjny generowany przez funkcję PremiumChannels, to po otrzymaniu grupy jest przenoszony na pierwszy kanał strefy lub domyślny ustawiony przez Panel Lidera w zakładce Teleport.
11. Dodano komende !premiumchannel, dzięki, której można utworzyć komuś kanał premium.
12. Dodano komende !privatechannel, dzięki, której można utworzyć komuś kanał prywatny.
13. Dodano do funkcji CheckPublicChannels możliwość ustawienia grupy kanałowej właściciela (pierwszej osoby, która wejdzie na pusty kanał). Po wyjściu grupy są usuwane.
14. Do 1 instancji dodano funkcję LatestPremiumChannels, która w opisie kanału wypisuje ostatnio stworzone kanały Premium.
15. Przy tworzeniu kanału Premium dodano informację dla użytkownika, że proces tworzenia się rozpoczął.
16. Poprawiono błąd z wypisywaniem użytkowników w funkcji OnlineGroupList.
17. W configu w zmiennej ProfileTranslation, dodano możliwość przetłumaczenia całego ciągu znaków, a nie tylko napisu Profil. (Wcześniej nawiasy były dodawane przez funkcję).
18. W configu w funkcji CheckPrivateChannels dodano możliwość przetłumaczenia warningu [CHECK DATE].

Version 4.0
1. Przy połączeniu z TeamSpeakiem pobierane są id permisji. Nie trzeba ich już ręcznie aktualizować po wejściu nowej wersji serwera. Wystarczy tylko zrestartować bota.
2. Zmieniono domyślny styl templatów.
3. Dodano funkcję GameServers do 1 instancji, która pobiera i wpisuje informacje o serwerach z gier.
4. Poprawiono funkcję Weather.
5. Poprawiono funkcję SaveClientData, od teraz w zależności od czasu działa innych funkcji z tej instancji, zmienia swój interwał, dzięki czemu czas spędzony użytkowników będzie jeszcze dokładniejszy.
6. Poprawiono wyskakujący błąd w pliku starter.sh podczas robienia aktualizacji bota.
7. W logach zapisywane jest więcej informacji o błędach.
8. Do funkcji ClientOnChannel, dodano możliwość ustawienia kilku kanałów dla jednego admina.
9. W funkcji OnlineGroupList w kanałach ze strefy VIP, dodawany jest na górze właściciel kanału.
10. Do funkcji ClientOnChannel dodano informację o social mediach, które w opisie kanału wyświetlają się w postaci ikon.
11. Do funkcji Clock dodano dwa kanały: datę i dzień tygodnia.
12. Poprawiono warning w funkcji NicksSecurity.
13. Poprawiono warningi w funkcji SaveClientData.
14. Zmieniono wygląd startowania i resetowania bota w starterze. Od teraz dokładniejsze są informacje o tym czy dana instancja poprawnie wystartowała czy nie.
15. Dodano funkcję Charts, która do opisu kanału umieszcza obrazek z wykresem. Na razie są 3 typy: wykres dot. platformy użytkowników, wykres klientów online z poprzednich godzin, wykres ilości osób we wpisanych grupach.
16. W funkcji RobotStatus, dodano informację czy dana osoba z zespołu RO-BOT.pl znajduje się obecnie na serwerze RO-BOT.pl.
17. Do 3 instancji dodano funkcję AdminsMeeting, dzięki, której po wpisaniu daty w nazwę podanego kanału administracja o tej godzinie zostanie tam przeniesiona, a wcześniej poinformowana.
18. Zrobiono tłumaczenie informacji z serwera RO-BO.pl w funkcji RobotStatus.
19. Poprawiono funkcję SaveServerData, od teraz wchodzi na chwilę dodatkowy bot od 4 instancji by zapisać ikonki grup serwerowych.
20. Do funkcji ClientPlatforms dodano platformę OS X.
21. W funkcji SaveAdminsStats dodano cachowanie przez pliki, dzięki czemu po restarcie bota nie będzie dopisywania statów.
22. Naprawiono problemy z blackListą.
23. Poprawiono funkcję SaveAdminsStats i problem z dużą ilością nadanych grup.
24. Od teraz funkcja ClientOnChannel, nie będzie się wyłączać, kiedy opis lub nazwa kanału będzie za długa.
25. Dodano wsparcie do aplikacji Panel Lidera.

Version 3.0
1. Zmieniono historię rekordów w funkcji RecordOnline, od teraz dziennie zapisuję się maksymalnie jeden rekord.
2. Do funkcji WinGroup dodano możliwość ustawienia nazwy kanału, a w nim nicku ostatnio wygranej osoby.
3. Do funkcji CheckPrivateChannels dodano możliwość wyświetlania w nazwie kanału ilości wszystkich kanałów prywatnych.
4. Do pierwszej instancji dodano funkcję FillEmptyChannels, która wstawia wpisany w cfg opis do kanałów bez opisów z podaną frazą w nazwie, np. spacer.
5. Do pierwszej instancji dodano funkcję CountRegisteredUsers, która w nazwie kanału wypisuje liczbę zarejestrowanych/wszystkich osób.
6. Do pierwszej instancji dodano funkcję Visitors, która w nazwie kanału wpisuje liczbę odwiedzin serwera.
7. Do trzeciej instancji dodano funkcję AwayGroup, która po odpowiednim czasie nieaktywności nadaje grupę AFK.
8. W 6 instancji do komendy !help, dodano możliwość wypisania wszystkich komend w opisie kanału.
9. Przeniesiono funkcje CheckClientPermissions oraz CheckChannelPermissions do pierwszej instacji.
10. Od teraz w opisie generowanym przez funkcję OnlineGroupList, użytkownicy, którzy są online będą wyświetlani na górze opisu.
11. Do pierwszej instancji dodano funkcję Achievements, czyli osiągnięcia.
12. Do starter.sh w opcji install dodano instalowanie nodejs (do działania bota od strony).
13. W funkcji PremiumChannels dodano zmienną, dzięki której kanał odpowiedzialny za nadawanie grupy (jako podkanał) może byc zamknięty.
14. Do funkcji SaveClientData dodano metodę odpowiedzialną za czyszczenie grup serwerowych u klientów. (np. jak grupa została usunięta pod nieobecność klienta i bot nie miał okazji tego zapisać).
15. Do starter dodano możliwość uruchamiania bota odpowiedzialnego za stronę internetową.
16. Dodanie nowego templatu: Xbot.
17. Dodano darmową stronę www.

Version 2.0
1. Dodanie grup ignorowanych do funkcji supportChannels.
2. Rozbudowa komendy !tmpgroup, teraz można nadać grupę, zabrać ją oraz zobaczyć jakie oosby mają obecnie grupy czasowe i przez ile je będą jeszcze miały. Dodatkowo bot informuje użytkownia, gdy zostanie mu dana | zdjęta grupa.
3. Przeniesiono templaty do komend do osobnego katalogu w pliku językowym Commands, dzięki czemu komendy nie są już częścią systemu templatów.
4. Dodanie pluginu do 3 instancji: ClientInfo, który po wejściu na określony kanał pisze do klienta informacje o nim.
5. Dodanie możliwości wyświetlania zamiast czasu offline/online dat od kiedy dana osoba jest offline w funkcji: AdminList i OnlineGroupList.
6. Do 3 instancji dodano plugin: EventRegistration, który jest odpowiedzialny za zapis na eventy.
7. Do 5 instancji dodano event, który sprawdza nazwy i opisy kanałów tymczaswych pod względem niedozwolonych fraz, a także dodaje do nich domyślny opis.
8. W instancji 3 funkcja AutoRegister została zmieniona z pluginu na event.
9. Do 3 instancji dodano plugin: ClearGroups, który po wejściu na określony kanał zabiera określone grupy.
10. Do 3 instancji dodano plugin: GroupByIp, który nadaje określone grupy klientom z podanym IP. Przydatne np. do music botów.
11. Do pluginu MoveSpecificGroups w 3 instancji dodano ignorowane grupy oraz automatycznie dodawanie grup z kanałów premium tworzonych przez bota.
12. Dodano możliwość ustawienia bota, tak że przy funkcjach, które kickują osoby po wejściu np. nadaj rangę zarejestrowany, bot przerzuca użytkownika na ostatni kanał, na którym przebywał.
13. Do instancji 2 (Security) dodano funkcję AntiIPLogger, która usuwa linki, nie posiadające dozwolonej frazy z opisów kanałów.
14. Drobne poprawki w funkcjach.
15. Dodano automatyczne reconnectowanie do bazy danych, gdy bot utraci z nią połączenie.
16. Do kanałów premium dodano możliwość tworzenia kanałów automatyzujących (onlineGroup, getGroup, groupStats) jako podkanały.
17. Do funkcji GetGroup dodano interval czasowy, jeśli ktoś chce, aby funkcja działała jak najszybciej należy ustawić intervał na 0.
18. Dodano pare usprawnień w kodzie bota.
19. Dodano możliwość włączenia bota komendą php Core.php -i -checkConst, która wypisze wszystkie permisje wraz z id, żeby można było podmienić w pliku TS3Constants.php.
20. Naprawiono banner, w którym nie działała możliwość wyłączania poszczególnych jego funkcji.
21. Poprawiono funkcję AdminOnlineList, teraz gdy jest więcej niż jedne klient w grupie, nazwa grupy zostaje wypisana tylko raz.
22. Dodanie ignorowanych grup do liczenia osób online do HostMessage.
23. Naprawiono funkcję BanList, która zwracała warning, gdy nie było banów na serwerze.
24. W funkcji RobotStatus, dodano informacje od kiedy dana instancja jest online.
25. Dodano nowe templaty ('Icons').
26. Od teraz bot pisze do klientów w ich rodzimym języku ustalanym na podstawie flagi z ts. (Jeśli takie tłumaczenie w bocie występuje).
27. Dodanie sprawdzania złych fraz w kanałach prywatnych.