RO-BOT Dokumentacja

Aplikacja: Panel Lidera v. 3.0

Wstępne informacje

Przeczytaj poniższe informacje, aby ułatwić sobie konfigurację naszej aplikacji

Wtyczki

Pobierz jedną z dwóch polecanych wtyczek:

Serwer

  1. Dodaj IP maszyny na której stoi bot do pliku „query_ip_whitelist” lub „query_ip_allowedlist” w serwerze teamspeak (lub poproś oto swojego dostawcę)
  2. Jeśli jest to ta sama maszyna używaj adresu 127.0.0.1 lub localhost do łączenia się z serwerem teamspeak
  3. Początkową konfigurację najlepiej prowadzić na osobnym serwerze, który jest kopią głównego serwera (Te same id grup, kanałów itp.)

Inne

  1. Konfig należy często zapisywać i testować funkcja po funkcji w celu szybkiego poprawiania zjadania „przecinka”
  2. Jeśli nie wiesz czegoś lepiej to wyłączyć i zapytać się kogoś co to robi!!!
  3. By wykryć błędy konfiguracji używaj komendy:
    • ./server

Podłączenie domeny

Otwórz instrukcję

Połączenie TS / DB

TeamSpeak (ts3)

Skonfiguruj połączenie z serwerem TeamSpeak

host - TS host - IP serwera TeamSpeak
queryport - TS port query - Port query serwera TeamSpeak
serverport - TS port - Port instancji TeamSpeak'a
username - TS login - Login do serwera TeamSpeak
password - TS hasło - Hasło do wyżej wpisanego loginu
type - TS typ połączenia - Wybierz typ z powyższej listy
nickname - Nick bota - Nick pod jakim będzie widoczny bot
botChannel - Kanał bota - Kanał, na którym będzie przebywać bot

Baza danych (database)

Skonfiguruj połączenie z bazą danych

host - DB host - IP serwera z bazą danych
user - DB użytkownik - Login do bazy danych
password - DB hasło - Hasło do bazy danych
database - DB nazwa bazy - Nazwa bazy danych
port - DB port - Port, na którym stoi baza danych

Ustawienia

Główne ustawienia (main)

debug - Tryb DEBUG
port - Port serwera - Port, na którym będzie działać strona
logsDeleteIntervalDays - Czas w dniach po jakim zostaną usuwane logi
ssl - Ustawienia SSL - Jeśli chcesz podłączyć domenę z SSL z użyciem ReverseProxy ta opcja NIE MOŻE być włączona. Dowiedz się więcej na stronie dokumentacji lub w katalogu info w plikach panelu.
enabled - Czy funkcja ma być włączona
token - Ustawienia tokenu
timeValid - Czas ważności tokenu (w sekundach)
timeToResent - Czas po jakim token może zostać wysłany ponownie (w sekundach)
infoSent - Treść wiadomości z tokenem
adminsDbids - DBID adminów - Ci administratorzy będą mieli dostęp do części administracyjnej panelu
Zawartość - DBID admina
givePremiumChannels - Nadawanie kanałów Premium
Klucz - Nazwa strefy
Zawartość - ID kanału od nadawania tej strefy (z RO-BOT'a)
advancedConfig - Zaawansowany config - Jeśli włączysz tę opcję, skonfiguruj sekcję `Ustawienia zaawansowane` jeśli wyłączysz skonfiguruj `Ustawienia podstawowe`
websiteSecret - Token do logowania przez RO-BOT Website - Jeśli posiadasz RO-BOT Website, wpisz tutaj LOSOWO (WAŻNE!) wygenerowany ciąg znaków zarówno tutaj jak i w konfiguracji RO-BOT Website.

Ustawienia podstawowe (simple)

Skonfiguruj jeśli opcja `Zaawansowany config` jest WYŁĄCZONA

pagesEnabled - Dostęp do poszczególnych stron
manageGroup - Zarządzanie grupą - Strona, gdzie lider może zmienić nazwę grupy i jej ikonkę
clients - Zarządzanie klientami - Strona, gdzie lider może zobaczyć osoby w swojej grupie, usunąć je z niej lub nadawać/zabierać dostęp do bota muzycznego
manageChannels - Zarządzanie kanałami - Strona, gdzie lider może zarządzać kanałami w swojej strefie
announcements - Ogłoszenia - Strona, gdzie lider może wysłać klientom gildii wiadomość priv lub zaczepkę
teleport - Teleport - Strona, gdzie lider może zarządzać kanałem teleportu oraz tworzyć reguły dla poszczególnych klientów
premiumPokes - Zaczepki premium - Strona, gdzie lider może zarządzać kanałami od zaczepek premium (np. rekrutacja)
access - Dostęp do panelu - Strona, gdzie lider może dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do panelu
channels - Ustawienia zarządzania kanałami
maxSubChannels - Maksymalna ilość podkanałów - Ile maksymalnie podkanałów może stworzyć lider
channelGroups - Zarządzanie grupami kanałowymi - Którymi grupami kanałowymi (nadawanie/zabieranie) może zarządzać lider
guestChannelGroup - Grupa kanałowa gościa - Wybierz grupę kanałową gościa
premiumPokesChannelGroups - Grupy kanałowe do zaczepek premium - Wybierz grupy kanałowe, które lider może ustawić w zaczepkach premium
botAccessGroup - Grupa serwerowa do zarządzania Music Botami - Wybierz grupę serwerową, która odpowiada za zarządzanie botami muzycznymi

Ustawienia zaawansowane (advanced)

Skonfiguruj jeśli opcja `Zaawansowany config` jest WŁĄCZONA

content - Zarządzanie strefami (Można tę część kopiować)
Klucz - Nazwa strefy (np. VIP)
Zawartość
pagesEnabled - Dostęp do poszczególnych stron
manageGroup - Zarządzanie grupą - Strona, gdzie lider może zmienić nazwę grupy i jej ikonkę
clients - Zarządzanie klientami - Strona, gdzie lider może zobaczyć osoby w swojej grupie, usunąć je z niej lub nadawać/zabierać dostęp do bota muzycznego
manageChannels - Zarządzanie kanałami - Strona, gdzie lider może zarządzać kanałami w swojej strefie
announcements - Ogłoszenia - Strona, gdzie lider może wysłać klientom gildii wiadomość priv lub zaczepkę
teleport - Teleport - Strona, gdzie lider może zarządzać kanałem teleportu oraz tworzyć reguły dla poszczególnych klientów
premiumPokes - Zaczepki premium - Strona, gdzie lider może zarządzać kanałami od zaczepek premium (np. rekrutacja)
access - Dostęp do panelu - Strona, gdzie lider może dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do panelu
premiumPokesChannelGroups - Grupy kanałowe do zaczepek premium - Wybierz grupy kanałowe, które lider może ustawić w zaczepkach premium
botAccessGroup - Grupa serwerowa do zarządzania Music Botami - Wybierz grupę serwerową, która odpowiada za zarządzanie botami muzycznymi
defaultChannelSettings - Domyślne ustawienia kanałów
editable - Kanał edytowalny - Czy lider może edytować ten kanał
maxSubChannels - Maksymalna ilość podkanałów - Ile maksymalnie podkanałów może stworzyć lider
channelGroups - Zarządzanie grupami kanałowymi - Którymi grupami kanałowymi (nadawanie/zabieranie) może zarządzać lider
guestChannelGroup - Grupa kanałowa gościa - Wybierz grupę kanałową gościa
channels - Ustawienia poszczególnych kanałów
Klucz - Numer kanału - Pierwszy kanał w strefie ma numer 1
Zawartość
editable - Kanał edytowalny - Czy lider może edytować ten kanał
maxSubChannels - Maksymalna ilość podkanałów - Ile maksymalnie podkanałów może stworzyć lider
channelGroups - Zarządzanie grupami kanałowymi - Którymi grupami kanałowymi (nadawanie/zabieranie) może zarządzać lider
guestChannelGroup - Grupa kanałowa gościa - Wybierz grupę kanałową gościa