RO-BOT Dokumentacja

Changelog: Panel Lidera

* Version 3.0 *
1. Od teraz w sekcji admina można nadać osobie posiadającej kanał w strefie np. VIP drugi kanał w innej strefie.
2. Gdy poda się niepoprawne id grupy kanałowej zakładka Zarządzanie kanałami będzie działać poprawnie.
3. Kanały PremiumPokes i BotAccess zostały ustawione jako niemożliwe do edycji z uwagi na ich funkcje.
4. Do wybierania użytkowników online dodano wyszukiwanie.
5. Zmieniono wygląd wgrywania ikony w zarządzaniu grupą.
6. Zmieniono wygląd zarządzania grupami kanałowymi.
7. Po stronie administratora dodano możliwość zarządzania kanałem Premium. Administrator ma wtedy dostęp do wszystkich funkcji panelu tak jakby był liderem.
8. Dodano zakładkę PremiumPokes, w której można ustawić kanały typu rekrutacja.
9. W zakładce Klienci dodano możliwość nadawani/odbierania dostępu do bota muzycznego (na podstawie grupy serwerowej).
10. W zarządzaniu kanałami dodano informacje o tym czy kanał posiada jakąs funkcję.
11. Zmieniono trochę pliki konfiguracyjne, tak aby podłączyć panel konfiguracyjny.
12. Dodano wsparcie do panelu konfiguracyjnego.
13. Zmieniono sposób hostowania strony frontendowej. Od teraz nie trzeba przenosić plików do var/www/html, tylko wystarczy wejść na IP:Port. W plikach została dołączona instrukcja jak przekierować domenę.
14. Dodano możliwość przeprowadzenia Czystki (usunięcia wszystkich osób z grupy serwerowej i kanałowych oprócz właściciela).
15. Od teraz po usunięciu klienta z grupy przez panel lidera, zostaną zabierane mu również grupy kanałowe z kanału premium.
16. Poprawiono wydajność: zakładka zarządzanie kanałami. Zakładka administrator oraz zarządzanie klientami.
17. Zoptymalizowano zapisywanie avatarów jak i ikonek do grup serwerowych.

* Version 2.0 *
1. Dodano możliwość wyboru kanału premium podczas logowania, gdy ktoś posiada dostęp do ponad jednego.
2. Dodano pełne logi zapytań na stronie i przesyłanych danych.
3. Dodano nową zakładkę teleport, gdzie można ustawić kanał domyślny teleportu, a także kanały dla poszczególnych osób.
4. Stworzono dwa configi: simple oraz advanced. W tym drugi dla każdego spacera w danej strefie możemy ustawić maksymalną liczbę podkanałów, grupy kanałowe, czy też dla całej strefy które zakładki mają być dostępne. W configu simple, nie jest to rozdzielone dla poszczególnych stref i spacerów, tylko zbiorcze.
5. W zakładce Kanały, dodano możliwość przesuwania podkanałów i ustawiania ich w dowolnej kolejności.
6. Drobne zmiany w wyglądzie.
7. Poprawiono zapisywanie ikonek grup oraz avatarów.
8. Poprawiono błąd z nieodświeżaniem ikonki grupy podczas zmiany jej.
9. Dodano stronę startową home, gdzie są umieszczone informacje o wszystkich zakładkach oraz statystyki grupy (Funkcja ta musi być włączona w aplikacji RO-BOT).
10. Przeniesiono plik konfiguracyjny strony Frontend do pliku settings.php.