RO-BOT Dokumentacja

Changelog: LiveHelp

** Version 3.0 **
- Dodano tworzenie botów muzycznych oraz podstawowe zarządzanie (do rozwinięcia w kolejnych wersjach na podstawie opinii z tej)
- Poprawiono zgłoszone błędy oraz poprawiono wydajność w niektórych aspektach
- Zmiana sposobu konfiguracji z pliku tekstowego do panelu konfiguracyjnego
- Pierwsza instalacja została znacząco ułatwiona względem połączenia bota muzycznego z botem query
- Optymalizacja połączeń do bazy danych